Audyt i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych to zagadnienie kompleksowe, wymagające ciągłej troski i szybkiej reakcji na nowe zagrożenia. Nie da się zaproponować skutecznych metod ochrony danych i infrastruktury IT bez dogłębnego rozpoznania konkretnej  sytuacji, dlatego zamiast rozwiązań opisujemy niektóre z metod, dzięki którym można je wypracować.
Audyt systemów zarządzania

 

Audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ciągłością działania przegląd wdrożonych i planowanych do wdrożenia procesów, procedur i praktyk działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji pod kątem zgodności z uznanymi na świecie standardami:

 

 • PN ISO/IEC 27001
 • ISO 22301:2012
 • ISO 9001
 • ISO 14001:2015-09

Audyty zgodności z przepisami prawa w zakresie:

 

 • Ochrony informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwa danych osobowych
 • Krajowych Ram Interoperacyjności

Ludzie

 

 • Ciągle rozwijana wiedza o nowoczesnych technologiach informatycznych i metodach ich praktycznej implementacji.
 • Wieloletnie doświadczenie praktyczne.
 • Wysoka etyka zawodowa i odpowiedzialność
 • Zaangażowanie i zdyscyplinowanie
 • Wiedza poświadczona certyfikatami
 • Wiedza poświadczona certyfikatami
 • CISSP,
 • CRISC
 • CISM
 • CISA
 • ITIL
 • TOGAF,
 • Audytor wiodący ISO/IEC 27001:2013,
 • Audytor wiodący ISO 22301:2012, PRINCE 2, CEH, GXPN, OSCP, OSCE.
Audyt bezpieczeństwa

 

wykrycie podatności w systemach teleinformatycznych w szczególności:

Identyfikacja wymagań bezpieczeństwa

 • Systemach operacyjnych
 • Aplikacjach
 • Komponentach sieciowych
 • Komponentach bezpieczeństwa
 • zapory sieciowe i aplikacyjne
 • systemy DLP
 • systemy IPS

Poprzez:

 • Analizę architektury systemów informatycznych
 • Analizę konfiguracji
 • Testy penetracyjne
 • Statyczną analiza kodu
 • Testy socjotechniczne
Chcesz wiedzieć więcej?