Firma ITC powstała z inicjatywy ekspertów z długoletnim doświadczeniem w rozmaitych dziedzinach i obszarach działalności IT, jako odpowiedź na wymagania rynkowe i biznesowe klientów. To co łączy nas wszystkich to pasja do IT.

Realizując projekty dla czołowych firm, liderów w swoich branżach zauważyliśmy, iż w panujących modelach dostarczania usług IT brakuje holistycznego podejścia. Z jednej strony klient znający swoje potrzeby, jednak często nieposiadający szczegółowej wiedzy technicznej uwzględniającej najnowsze osiągnięcia technologiczne i implementacje u innych klientów, natomiast z drugiej dostawca posiadający często potrzebne zasoby i wiedzę, jednak koncentrujący się tylko na dostarczeniu punktowego rozwiązania zdefiniowanego przez klienta. W takim modelu brakuje innowacyjności i konwergencji dostarczanych usług, co powoduje rosnącą komplikację architektury systemów, stały spadek lub problem wydajności, co prowadzi do nieefektywnego i kosztownego zarządzania zmianą, podnosząc koszty i znacząco wydłużając Time-To-Market.

Dostarczając usługi wykorzystujemy sprawdzone metodologie i frameworki dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta, ale także każdego realizowanego projektu, biorąc pod uwagę jego specyfikę, obszar, oraz interesariuszy, starając się zrozumieć otoczenie i cel biznesowy. Każdorazowo staramy się wykorzystywać możliwie najnowszą technologię w danym otoczeniu. W ten sposób dostarczamy przede wszystkim „To co klient zamówił”, ale jednocześnie maksymalnie upraszczamy procesy biznesowe i komunikacji wpasowując dostarczane rozwiązanie do otaczającego środowiska, upraszczając architekturę, usprawniając zarządzanie zmianą, a w efekcie minimalizując koszt obsługi i rozwoju systemów IT oraz procesu wytwórczego produktów klienta skracając Time-To-Market.

Chcesz wiedzieć więcej?