There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

- Paul Tournier

Usługi consultingowe ITC, realizacje

Migracja systemu bilingowego
  • 13 mln klientów: 4mln postpaid, 9 mln prepaid
  • 65 przeanalizowanych specyficznych wymagań modyfikacji z czego 49 zrealizowanych
  • 8TB zmigrowanych danych
  • 13 wdrożonych systemów (moduły non-kernel)
Audyt projektu migracyjnego – fuzja firm telekomunikacyjnych

Każdy operator posiadał swój własny zestaw systemów IT bazujących na różnorodnych technologiach z odmiennymi modelami wsparcia. Transformacja była poza planem z wieloma pytaniami odnośnie możliwości podejścia do projektu

  • Audyt projektu migracyjnego
  • Weryfikacja harmonogramu projektu i organizacji
  • Weryfikacja metody migracji danych
  • Audyt wybranych rozwiązań IT
Wsparcie w zakupie oprogramowania – nowe serwery High Availability Customer Care

Ułatwiamy proces zamawiania nowego oprogramowania działając w charakterze niezależnego audytora podczas testowania oprogramowania oraz jego dostawy.

Chronimy naszych klientów przed implementacją wadliwych lub przestarzałych rozwiązań IT, które mogłyby spowodować ogromne straty finansowe.

Nasza obecność zwiększa poczucie odpowiedzialności sprzedawcy i gwarantuje utrzymanie dobrych stosunków.

IDENTYFIKCJA TYSIĘCY BŁĘDÓW i luk w spójności między nowo dostarczonymi modułami oprogramowania. Identyfikacja progów krytycznych w wydajności systemu.

 

SZYBKA I PRECYZYJNA analiza sytuacji,  identyfikacja luk w testach, obmyślenie harmonogramu testów, opracowanie narzędzi testowych oraz metod.