Przyspieszamy cyfrową transformacje !
Covid-19 response

Grupa ITC Polska świadczy doradcze, które pomogą w:

 

 • Organizacji pracy zdalnej i zapewnieniu infrastruktury IT dla rozproszonych zespołów roboczych.
 • Wirtualizacji kontaktu z klientem.
 • Automatyzacji i robotyzacji obsługi klienta: chat-bots, AI for e-commerce
 • Szybkim przełączenia kanałów sprzedaży z tradycyjnych do e-commerce i odwrotnie by odpowiedzieć na wyzwania kolejnych lock-downów.
 • Zmianie obiegu dokumentów z analogowego bądź hybrydowego na w pełni cyfrowy.
 • Optymalizacji kosztów i dbaniu o poufność danych przez wdrożenie narzędzi open-source

 

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi IT sprawiło, że do mniejszych podmiotów z branży spływają zapytania od dużych instytucji i korporacji. Wykorzystaj tę szansę by przejść z nami z segmentu małych rodzinnych firm, które obsługują zlecenia ad hoc z różnych dziedzin i urosnąć nie  tyle rozmiarem co oferowaną jakością usług.

 

 • Wspomożemy Cię w tworzeniu dokumentacji potrzebnej do przystąpienia do przetargów oraz nauczymy konstruowaniu ofert
 • Ustandaryzujemy procesy produkcyjne tak by rezultaty pracy twojego Zespołu były bardziej przewidywalne i uchroniły cię od kar za niedotrzymanie warunków kontraktu.
 • Jeśli posiadasz wąską specjalizację pomożemy utworzyć konsorcjum, które pomoże obsłużyć zlecenia wymagające wielu talentów i zaawansowanej obsługi prawnej.
 • Szansę przejścia do innej ligi, z segmentu małych rodzinnych firm, które obsługują zlecenia ad hoc z różnych dziedzin do podmiotów, które spełniają wymagania klientów instytucjonalnych i mogą zostać zaufanymi partnerami dużych korporacji.
 • Powyciągamy z najbardziej zakurzonych zakamarków fragmenty kodu i uporządkujemy w repozytoriach tak by były zawsze ‘pod ręką.’