Digital Transformation

Przyspieszamy cyfrową transformacje !
Covid-19 response

Grupa ITC Polska świadczy doradcze, które pomogą w:

 

 • Organizacji pracy zdalnej i zapewnieniu infrastruktury IT dla rozproszonych zespołów roboczych.
 • Wirtualizacji kontaktu z klientem.
 • Automatyzacji i robotyzacji obsługi klienta: chat-bots, AI for e-commerce
 • Szybkim przełączenia kanałów sprzedaży z tradycyjnych do e-commerce i odwrotnie by odpowiedzieć na wyzwania kolejnych lock-downów.
 • Zmianie obiegu dokumentów z analogowego bądź hybrydowego na w pełni cyfrowy.
 • Optymalizacji kosztów i dbaniu o poufność danych przez wdrożenie narzędzi open-source

 

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi IT sprawiło, że do mniejszych podmiotów z branży spływają zapytania od dużych instytucji i korporacji. Wykorzystaj tę szansę by przejść z nami z segmentu małych rodzinnych firm, które obsługują zlecenia ad hoc z różnych dziedzin i urosnąć nie  tyle rozmiarem co oferowaną jakością usług.

 

 • Wspomożemy Cię w tworzeniu dokumentacji potrzebnej do przystąpienia do przetargów oraz nauczymy konstruowaniu ofert
 • Ustandaryzujemy procesy produkcyjne tak by rezultaty pracy twojego Zespołu były bardziej przewidywalne i uchroniły cię od kar za niedotrzymanie warunków kontraktu.
 • Jeśli posiadasz wąską specjalizację pomożemy utworzyć konsorcjum, które pomoże obsłużyć zlecenia wymagające wielu talentów i zaawansowanej obsługi prawnej.
 • Szansę przejścia do innej ligi, z segmentu małych rodzinnych firm, które obsługują zlecenia ad hoc z różnych dziedzin do podmiotów, które spełniają wymagania klientów instytucjonalnych i mogą zostać zaufanymi partnerami dużych korporacji.
 • Powyciągamy z najbardziej zakurzonych zakamarków fragmenty kodu i uporządkujemy w repozytoriach tak by były zawsze ‘pod ręką.’

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

- Paul Tournier

Usługi consultingowe ITC, realizacje

Migracja systemu bilingowego
 • 13 mln klientów: 4mln postpaid, 9 mln prepaid
 • 65 przeanalizowanych specyficznych wymagań modyfikacji z czego 49 zrealizowanych
 • 8TB zmigrowanych danych
 • 13 wdrożonych systemów (moduły non-kernel)
Audyt projektu migracyjnego – fuzja firm telekomunikacyjnych

Każdy operator posiadał swój własny zestaw systemów IT bazujących na różnorodnych technologiach z odmiennymi modelami wsparcia. Transformacja była poza planem z wieloma pytaniami odnośnie możliwości podejścia do projektu

 • Audyt projektu migracyjnego
 • Weryfikacja harmonogramu projektu i organizacji
 • Weryfikacja metody migracji danych
 • Audyt wybranych rozwiązań IT
Wsparcie w zakupie oprogramowania – nowe serwery High Availability Customer Care

Ułatwiamy proces zamawiania nowego oprogramowania działając w charakterze niezależnego audytora podczas testowania oprogramowania oraz jego dostawy.

Chronimy naszych klientów przed implementacją wadliwych lub przestarzałych rozwiązań IT, które mogłyby spowodować ogromne straty finansowe.

Nasza obecność zwiększa poczucie odpowiedzialności sprzedawcy i gwarantuje utrzymanie dobrych stosunków.

IDENTYFIKCJA TYSIĘCY BŁĘDÓW i luk w spójności między nowo dostarczonymi modułami oprogramowania. Identyfikacja progów krytycznych w wydajności systemu.

 

SZYBKA I PRECYZYJNA analiza sytuacji,  identyfikacja luk w testach, obmyślenie harmonogramu testów, opracowanie narzędzi testowych oraz metod.